Verkorte APV Gemeente Hollands Kroon

Elke gemeente heeft een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Kort gezegd staat hierin beschreven aan welke regels inwoners zich moeten houden. Veel van deze regels gaan over gedrag en fatsoensnormen. Veel dingen die in de APV staan, kunnen inwoners prima samen regelen. Vaak doen ze dat ook al. Vandaar dat onze APV nog maar bestaat uit een klein aantal regels die vooral gaan over veiligheid. Lees hier de verkorte APV. 

Uit de APV

Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
Het verplicht verwijderen of terughalen van zwervende winkelwagentjes door supermarkten.
Het openen van straatkolken
Plakken en kladden
Natuurlijke behoefte doen
Ventverbod

In de APV

Sluitingstijden van openbare inrichtingen zoals horecagelegenheden
Plaatsen van campers en caravans op de openbare weg binnen de bebouwde kom
Hinderlijke beplanting of plaatsing van voorwerpen die het verkeer in gevaar brengen
Vergunningen bij evenementen
Loslopende honden
Verontreiniging door honden
Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
Distel- en brandnetelbestrijding