Wat zijn de effecten van de nieuwe APV?

Als gemeente volgen we de eerste periode na ingang van de nieuwe APV op de voet. Gedurende twee jaar zien we deze beperkte APV als een pilot. In deze periode worden inwoners (waar nodig) ondersteund door buurtbemiddelaars, kernbeheerders, wijkteamconsulenten en de buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij functioneren als de oren en ogen van onze gemeenschap: ze hebben een signalerende taak en delen informatie en ervaringen. Daarnaast werken we samen met diverse professionele partners, waaronder politie, land- en tuinbouworganisaties, zorgorganisaties en woningbouwverenigingen. 

Onderzoek Radboud Universiteit Nijmegen

Naast onze eigen actieve manieren van informatie en ervaringen verzamelen werken we samen met de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij onderzoeken en begeleiden het invoeringstraject van de nieuwe APV. Hoe staat het met de leefbaarheid? Hoe ervaren mensen het wonen en leven in onze gemeente? Op basis van deze en andere vragen wordt een opname gemaakt van de bestaande situatie: dit is de nulmeting. Vervolgens worden de effecten van de invoering van de nieuwe APV onderzocht. Dit gebeurt zowel persoonlijk als digitaal. In dit onderzoek staan (hulp)vragen van inwoners centraal - de monitoring richt zich dus niet op ondervonden overlast. Op basis van deze resultaten kunnen we bepalen of de invoering van de nieuwe APV bijdraagt aan (of van invloed is op) de leefbaarheid van onze gemeente en welke hulpvragen inwoners hebben.

Informatie verzamelen

De benodigde informatie voor het onderzoek wordt verzameld via buurtbemiddelaars, kernbeheerders, wijkteamconsulenten en de buitengewoon opsporingsambtenaar. In de pilotperiode zet de universiteit drie keer een vragenlijst uit onder een grote groep inwoners. Per keer ontvangen willekeurig geselecteerde inwoners per brief een uitnodiging om vragen te beantwoorden over de leefbaarheid in Hollands Kroon. In de brief staat een unieke inlogcode, waarmee zij toegang krijgen tot de vragenlijst. Daarnaast komen er een begeleidingscommissie en drie focusgroepen: één focusgroep met raadsleden, één met inwoners en één gericht op naleving en handhaving. Zij delen hun ervaringen vanuit hun specifieke achtergrond. Welke effecten zien zij? Wat valt hen op? Deze input vanuit de focusgroepen wordt naast de uitkomst van de vragenlijst gebruikt als bron voor het onderzoek.