Marit Kaan
“We willen voor onze huurders een vertrouwd gezicht zijn in de buurt en vanuit de praktijk bijdragen aan leefbaarheid”

Vanuit het kantoor de buurt in: bij WoonCompagnie zoekt het buurtteam verbinding met mensen in de wijk en professionele partners in de regio. Samen met haar collega’s zet buurtconsulent Marit Kaan zich in om vanuit het buurtteam bij te dragen aan prettig en veilig wonen.

“Waar onze verhuisadviseurs zich richten op verhuren en het toewijzen van woningen,  zijn wij vooral gericht op het welzijn en het samenleven in de buurt. Die scheiding tussen verhuisadviseur en buurtconsulent is relatief nieuw in huurdersland. We willen voor onze huurders een vertrouwd gezicht zijn in de buurt en vanuit de praktijk bijdragen aan leefbaarheid. Dat vraagt een andere manier van werken: weg achter het bureau en de straat op. Op die manier wordt de drempel voor mensen om vragen te stellen een stuk lager. We kunnen meedenken bij hinder en overlast, maar ook bij bezorgdheid om bijvoorbeeld een buurman of buurvrouw. Daarbij is het overigens juist níet te bedoeling om de plaats in te nemen van een wijkagent of sociaalwijkteam: we streven ernaar om mensen naar de juiste weg te wijzen.”

Geen dubbel werk

“Om onze missie te laten slagen is het niet alleen belangrijk dat wij mensen naar partners als het sociaal wijkteam, kernbeheer, vluchtelingenwerk of stichting Present doorverwijzen: het is net zo waardevol als zij de weg naar ons weten te vinden. In Hollands Kroon zijn we dan ook druk bezig met het versterken van dit contact. We zijn in januari van dit jaar gestart, dus we zijn nu een paar maanden bezig. Het kost vanzelfsprekend tijd om iedereen te leren kennen maar we zijn op de goede weg. Het laatste dat we willen is langs elkaar heen werken of dubbel werk doen. Liever investeren we dan meer tijd in het contact met de partners zodat we echt weten wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Tips en adviezen

“Als onze huurders een probleem ervaren dan kunnen ze contact opnemen via ons klantcontactcentrum (tel. 0900-20 22 373) . Zij geven een eerste reactie en eventuele mogelijkheden. Daarna komt de melding bij ons terecht. Veel mensen staan open voor tips en adviezen: soms hebben ze er gewoon zelf niet aan gedacht of ze weten niet hoe ze iets kunnen zeggen. De ervaring leert dat problemen of conflicten die onderling worden opgelost veel duurzamer zijn dan situaties waarbij echt ingegrepen moet worden. Bemiddeling is trouwens vaak wél een goede manier om nader tot elkaar te komen. Gelukkig zijn de meeste mensen heel erg blij met hun woning en hun wijk, maar juist voor dat kleinere deel dat wel graag zaken verbeterd ziet gaan wij graag aan de slag: we willen er zijn voor íedereen.”

Lees de folder van WoonCompagnie over prettig wonen met elkaar.

Het volledige buurtteam Hollands kroon bestaat uit Marit Kaan (buurtconsulent), Jessica Dekker (buurtconsulent), Niels Boon, (buurtconsulent) en Hans Betzema (buurtbeheerder). Het algemene e-mailadres is buurtteamhollandskrooneo@wooncompagnie.nl.