Arjen Akse
“In onze gemeente ontvangen we enkele tientallen bezwaarschriften per jaar. Van deze bezwaren proberen we circa de helft op informele wijze af te handelen.”

Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan een bezwaar indienen: voorheen vaak de start van een formeel en soms log, onpersoonlijk proces van heen en weer schuivend papierwerk. Dat moet anders kunnen, toch? Daarom streven we ernaar om ingediende bezwaren waar mogelijk informeel af te handelen. Aan het woord is bestuurlijk-juridisch adviseur Arjen Akse.

Liever persoonlijk contact


“In onze gemeente ontvangen we enkele tientallen bezwaarschriften per jaar. Vaak hebben deze betrekking op omgevingsvergunningen (de vroegere bouwvergunning) en de Wmo, en soms ook op een evenementenvergunning. Van deze bezwaren proberen we circa de helft op informele wijze af te handelen en bij te dragen aan een prettige uitkomst zodat formele vervolgstappen achterwege kunnen blijven.”

Van brief naar gesprek


“Als de gemeente een bezwaarschrift ontvangt dan gaat deze naar de commissiebezwaarschriften. Een vakambtenaar neemt vervolgens zo snel mogelijk telefonisch contact op met de betreffende inwoner. Vaak gaat er aan het bezwaarschrift een langere periode van onduidelijkheid of soms irritatie vooraf: er speelt een achterliggend probleem. Dat proberen we te achterhalen, omdat dit vaak de sleutel is tot een oplossing.”

Van standpunt naar belang


“In de praktijk blijkt vaak dat achter het standpunt van mensen een bepaald belang schuilt. Als dat belang eenmaal boven tafel komt, dan kunnen we samen kijken naar goede oplossingen. En soms is er ook gewoon sprake van miscommunicatie of een vergissing. Dat geeft natuurlijk niets, maar het is mooi als dit naar voren komt in een gesprek. We kunnen een en ander dan nog eens uitleggen of toelichten."Mediation


“Als blijkt dat er toch een geschil ontstaat of loopt, dan kan mediation wellicht uitkomst bieden. Binnen onze gemeente zijn vijf opgeleide mediators beschikbaar; daar ben ik er zelf een van. Als mediator bieden we handvatten om nader tot elkaar te komen. We geven geen oordeel of oplossing voor de situatie: die moet uit de betrokkenen zelf komen.”

Positieve reacties


“We kunnen niet alle bezwaarschriften op informele wijze afhandelen: dat is ook niet ons doel. Werken vanuit het idee dat we liever luisteren naar het verhaal achter het bezwaar. Daar ontvangen we veel positieve reacties op. Mensen krijgen de kans om zonder tussenkomst van brieven hun mening en gevoel te uiten.”Op termijn nóg meer naar voren


“Momenteel kijken we naar de manier waarop we bij bijvoorbeeld omgevingsvergunningen nog eerder in het proces een rol kunnen spelen. Het zou mooi zijn als we al bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kunnen aangeven welke obstakels er kunnen zijn en hoe deze eventueel weggenomen kunnen worden: past de aanvraag in het bestemmingsplan? Voldoet de gewenste uitbouw aan de toegestane afmetingen? Door deze vragen vooraf door te nemen, leidt dit tot steeds minder afwijzingen en/of bezwaren op aanvragen van vergunningen. Dat scheelt een hoop tijd en frustratie voor de aanvrager. We streven ernaar om hier in 2017 een concreet vervolg aan te geven.”